Bankowość internetowa EBP

Asseco Enterprise Banking Platform to nowoczesne rozwiązanie bankowości elektronicznej dla klientów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji. Zostało oparte na uniwersalnej platformie internetowego dostępu klienta do produktów oraz usług biznesowych.

System bazuje na innowacyjnej koncepcji wewnętrznego ekosystemu miniaplikacji, która stwarza nieograniczone możliwości udostępniania szerokiej gamy spersonalizowanych produktów oraz usług. Daje również swobodę w dostosowywaniu funkcjonalności do wymagań oraz zwyczajów użytkownika, zarówno przez niego samego, jak i przez bank.

Ze stworzonego butiku miniaplikacji, przedsiębiorstwo może wybrać te, które najlepiej zaspakajają jego obecne potrzeby. Dysponuje narzędziem, które jest dopasowane do wielkości, skali oraz specyfiki prowadzonej działalności.

Zobacz filmy instruktażowe na stronie producenta TUTAJ

Miniaplikacje:

Rachunki bankowe

Funkcjonalności w tej miniaplikacji umożliwiają:
  • kontrolowanie stanu środków w każdym miejscu i czasie
  • obsługę różnych typów rachunków
  • rozliczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  • możliwość konsolidacji sald

Obsługa gotówkowa

Kompleksowe rozwiązanie miniaplikacji dla klientów posiadających obrót gotówkowy w przedsiębiorstwie. Pozwala na obsługę wpłat w formie otwartej i zamkniętej, wypłat zamkniętych, wykonywanych na podstawie upoważnienia oraz awizowanych. Daje także możliwość elastycznego zarządzania uprawnieniami do realizacji poszczególnych operacji.

Przelewy

Umożliwia obsługę przelewów krajowych i zagranicznych, które mogą być realizowane
jako transakcje pojedyncze lub grupowe. Posiada różnorodność trybów realizacji zleceń,
umożliwia także tworzenie harmonogramów zleceń oraz określenie częstotliwości ich realizacji.

Finansowanie handlu

Miniaplikacja, która pozwala na bezpieczne i szybkie przesyłanie drogą elektroniczną zleceń z obszaru finansowania handlu. Zapewnia interaktywną komunikację z pracownikami banku. Posiada także indywidualne szablony dokumentów.

Lokaty

Miniaplikacja umożliwia zarządzanie koszykiem lokat. Dzięki temu klient może swobodnie zakładać, modyfikować czy zrywać lokaty terminowe w wielu walutach i na dowolny okres.

Karty płatnicze

Miniaplikacja ta zapewnia łatwe rozliczanie i efektywne kontrolowanie wydatków pracowników firmy podczas podróży służbowych. Umożliwia także określenie dziennych i miesięcznych limitów autoryzacyjnych.

Kredyty

Miniaplikacja umożliwiająca stały monitoring w zakresie bieżącego zaangażowania finansowego, częściowej lub całkowitej spłaty kredytu oraz weryfikacji harmonogramu spłat.

Dodatkowe korzyści:

Obsługa złożonych schematów akceptacji

  • Definiowane schematy akceptacji uwzględniające poziomy kompetencji ustalone w firmie pozwalające na realizację wieloosobowych procesów akceptacji transakcji.

Integracja z systemami finansowo-księgowymi

  • Dostęp do rozbudowanych mechanizmów importu zleceń i eksportu statusów wykonania w wielu predefiniowanych formatach (Elixir, XML, CSV, MT940, itp.) lub definiowanych samodzielnie przez użytkownika.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Rozbudowane funkcje administracyjne służące zarządzaniu bezpiecznym dostępem użytkowników:

  • przypisanie odpowiednich uprawnień do ról pełnionych w przedsiębiorstwie,
  • zarządzanie grupami autoryzacji do poszczególnych produktów.