Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju laureatem w V edycji konkursu "Marka Śląskie"

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju laureatem w V edycji konkursu "Marka Śląskie"

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju został laureatem w V edycji konkursu "Marka Śląskie" w kategorii "Usługa".

6 września miała miejsce organizowana przez Regionalną Izbę Przemysłowo - Handlową w Gliwicach uroczysta gala, podczas której przyznano już po raz piąty nagrody "Marka Śląskie" wyróżniającym się osobom lub instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju województwa śląskiego. Konkurs „Marka - Śląskie” ma na celu wyłonienie i wypromowanie produktów, firm i przedsięwzięć, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem śląskim, reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania. Kapituła konkursu honoruje również osobowości odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze, które wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w promocję naszego regionu.

Tegorocznym lauretatem konkursu Marki  Śląskie w kategorii Usługa wraz z "podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego" został Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju. 

Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego. Składa się ona z 5 członków stałych oraz 6 powoływanych kadencyjnie. Członków stałych Kapituły - reprezentujących Marszałka Województwa Śląskiego, Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, TVP Katowice, Radio Katowice i Dziennik Zachodni - powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.

Kapituła konkursu wyłoniła spośród zgłoszonych wniosków  nagrodzonych i wyróżnionych:

Wyróżnienie w kategorii Osobowość roku otrzymał:

 • Pan Sebastian Kawa – pilot szybowcowy i żeglarz sportowy

Nagrodę Osobowość Roku 2014 w konkursie „Marka – Śląskie” otrzymał:

 • Pan Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 Nagrodę „Marka – Śląskie” w kategorii Gospodarka otrzymał:

 • Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. S.K.A. z Bielska-Białej

 w kategorii Nauka nominowanym został i nagrodę „Marka - Śląskie” otrzymał:

 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza

Wyróżnienie w kategorii Kultura otrzymała:

 • Filharmonia Zabrzańska

Nagrodę „Marka – Śląskie” w kategorii Kultura otrzymał:

 • Zespół Pieśni i Tańca "Mały Śląsk" z Radzionkowa

w kategorii Dziedzictwo kulturowe regionu nominowanym został i nagrodę „Marka – Śląskie” otrzymał:

 • Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa z Siemianowic Śląskich

 w kategorii Sport, turystyka i rekreacja nominowanym została i nagrodę „Marka – Śląskie” otrzymała:

 • Gmina Olsztyn

Nagrodę „Marka – Śląskie” w kategorii Produkt otrzymał:

 • Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. S.K.A. z Bielska-Białej za lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Felix II 8x8

Wyróżnienie w kategorii Usługa otrzymał:

 • Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

Nagrodę „Marka – Śląskie” w kategorii Usługa otrzymał:

 • Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o

Nagrodę „Marka – Śląskie” w kategorii Zdrowie otrzymało:

 • Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Nagrodę „Marka – Śląskie” w kategorii Organizacje Pozarządowe otrzymało:

 • Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej

Nagrodę „Marka – Śląskie” w kategorii Społeczna odpowiedzialność biznesu otrzymało:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

w kategorii Media  wyróżnienie otrzymały:

 • Media Akademickie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Decyzją Kapituły w bieżącym roku specjalne wyróżnienie w Konkursie „Marka – Śląskie” otrzymała

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o

Podczas imprezy wręczone zostały również odznaczenia państwowe i regionalne oraz Medale Izby, które stanowią podziękowanie dla przedsiębiorstw za ich szczególne osiągnięcia w rozwoju gospodarczym regionu, ochronie środowiska i wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych. 

Jest nam niezwykle miło, iż otrzymaliśmy to prestiżowe wyróżnienie, dowodzące nie tylko naszej rzetelności, lecz przede wszystkim zaufania, jakim obdarzają nas nasi Klienci.

Skan Marka Śląskie 2014

Zdjęcia zostały udostępnione dzięki życzliwości Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej w Gliwicach.