Zebranie Przedstawicieli 2022.

Zebranie Przedstawicieli 2022.

28 czerwca odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, na którym podsumowano działalność Banku za 2️0️2️1️ rok oraz zakreślono kierunki działania na kolejny rok.

Delegaci podjęli szereg uchwał dotyczących działalności Banku, w szczególności w zakresie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 r., podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku. Zebranie Przedstawicieli dokonało również wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026. Gratulujemy.