mToken Asseco MAA aktualizacja.

mToken Asseco MAA aktualizacja.

26 marca nowa wersja aplikacji.

w dn. 26.03.2021 aplikacji BSGo w sklepach Google Play i App Store - klienci Banku (z wyjątkiem tych, którzy mają system operacyjny Android w wersji 5 lub niższej) przy uruchomieniu aplikacji mToken Asseco MAA zostaną poproszeni o zainstalowanie nowej wersji aplikacji BSGo (dawny mToken Asseco MAA). Natomiast dla klientów, którzy na telefonach mają ustawioną automatyczną aktualizację - powinna się ona wykonać automatycznie (po tym, jak nowa wersja aplikacji pojawi się w sklepach
Google Play oraz App Store). Po uruchomieniu aplikacji BSGo, dla klientów którzy poprzednio wykorzystywali aplikację mToken Asseco MAA, nie ma konieczności ponownego aktywowania (parowania) aplikacji.