Zmiany dla płatności kartą w Internecie!

Zmiany dla płatności kartą w Internecie!

Od stycznia 2021r. aby dokonywać płatności kartą w Internecie należy ustawić kod PIN dla usługi 3D Secure. Zmiana przepisów prawa, która weszła w życie wymusza modyfikację usługi 3D Secure.

Wersja 3D Secure obecnie funkcjonująca w naszym Banku oraz całej Grupie BPS zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.


Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę:
https://www.bsjastrzebie.pl/oferta/karty