Zebranie Przedstawicieli Banku 2020

Zebranie Przedstawicieli Banku 2020

Zebranie odbyło się 6 lipca 2020 roku.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Członków Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, w kontekście epidemii koronawirusa i co z tego wynika, w związku z koniecznością ograniczenia przebywania w większych skupiskach ludzkich, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16-04-2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U. z 2020 r. poz 695 z późniejszymi zmianami), Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Przyjęto jednogłośnie szereg uchwał m.in:
  • Przedstawienie i uchwalenia celów strategicznych i kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na 2020 rok,
  • Zatwierdzenia spawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2019 rok,
  • Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za rok 2019 wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i raportem dotyczącym funkcjonowania polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
  • Zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju,
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2019 rok, 
  • Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za rok obrachunkowy 2019 Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
  • Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
Spotkanie przebiegło sprawnie i bez zakłóceń. Serdecznie dziękujemy Radzie Nadzorczej oraz Przedstawicielom Banku za udział.