Komunikat dotyczący Terminowych Lokat Oszczędnościowych dla Osób Fizycznych

Komunikat dotyczący Terminowych Lokat Oszczędnościowych dla Osób Fizycznych

Od dnia 01.07.2020 r. lokaty nieodnawialne nie będą odnawiać się automatycznie. Konieczna będzie wizyta w placówce Banku. Dodatkowo kończy się okres promocyjny dla rachunku ROR Senior.

Od 1 lipca 2020 r. rachunki opłacane bezpośrednio z konta ROR Senior w formie papierowego polecenia przelewu: 2 zł za sztukę.