Informacja na temat zmiany telefonów kontaktowych

Informacja na temat zmiany telefonów kontaktowych

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana telefonów kontaktowych na poszczególne placówki Naszego Banku.

Aktualny spis numerów dostępny jest w zakładce 
Placówki i bankomaty.