Pożegnanie

Pożegnanie

Z żalem informujemy o śmierci wieloletniego członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju śp. Ludwika Piechaczka.

Pan Ludwik zasiadał w Radzie Nadzorczej nieprzerwanie od 2006 roku.

Łączymy się w bólu z rodziną oraz bliskimi i składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.