Wycofanie tokenów VASCO

Wycofanie tokenów VASCO

Przypominamy, że 14 września 2019 r. wchodzi w życie dyrektywa PSD2. W związku z powyższym do 10 września wycofane zostaną tokeny VASCO jako narzędzie do autoryzacji transakcji w bankowości internetowej.

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju informuje, iż w związku z obowiązkiem wynikającym z nowej dyrektywy PSD2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego) stosowania przez dostawców usług płatniczych mechanizmów tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika (strong customer authentication), z dniem 10 września 2019 r. następi wycofanie tokenów VASCO jako narzędzia do bezpiecznej autoryzacji bankowych transakcji on-line.
 

Klientów korzystających z tokenów VASCO prosimy o pilny kontakt z najbliższą placówką banku, celem wymiany tokena na jedną z dwóch dostępnych metod autoryzacji: token mobilny Asseco MAA.

W przypadku niedokonania takiej zmiany, od dnia 10 września 2019 r. nie będzie możliwości autoryzowania przelewu w systemie bankowości internetowej za pomocą tokena VASCO, gdyż te narzędzia autoryzacyjne zostaną wyłączone.
 
Dla klientów bankowości korporacyjnej obecnie użytkujących karty mikroprocesorowe do podpisywania transakcji, proces logowania hasłem stałym zastąpiony zostanie logowaniem kartą mikroprocesorową zapewniając dwuskładnikowe logowanie.
 
Ponadto od dnia 11.09.2019:
 
- Dla klientów bankowości detalicznej Asseco CBP korzystających obecnie z autoryzacji transakcji kodem SMS, w procesie logowania hasłem zostanie dodany drugi element w postaci kodu SMS.
 
- Dla klientów bankowości detalicznej Asseco CBP korzystających obecnie z autoryzacji tokenem mobilnym Asseco MAA, w procesie logowania hasłem dodany zostanie drugi element w postaci potwierdzenia logowania w aplikacji token mobilny Asseco MAA.
 
„Silne uwierzytelnianie klienta” oznacza uwierzytelnianie w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii:
- wiedza (coś, co wie wyłącznie użytkownik),
- posiadanie (coś, co posiada wyłącznie użytkownik),
- cechy klienta (coś, czym jest użytkownik),
niezależnych w tym sensie, że naruszenie jednego z nich nie osłabia wiarygodności pozostałych, które to uwierzytelnianie jest zaprojektowane w sposób zapewniający ochronę poufności danych uwierzytelniających. To inaczej uwierzytelnienie dwuczynnikowe, które ma zapewniać wyższy poziom wiarygodności i odporności na fraudy.
 
O wszelkich zmianach w tym temacie będziemy Państwa informować na bieżąco.