Zebranie Przedstawicieli 2019

Zebranie Przedstawicieli 2019

12 czerwca 2019 r. w Hotelu Dąbrówka odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

Na zebraniu pojawili się zaproszeni goście:
Pan Marian Gola – Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS,
Pan Paweł Gula Wiceprezes Zarządu Banku BPS S.A.

Podczas zebrania zostało przedstawione Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, oraz podjęto szereg uchwał, m.in.
uchwałę w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, zatwierdzenia "Polityki Zarządzania Ładem Korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju", zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz uchwalenia "Celów strategicznych i kierunków rozwoju Banku na rok 2019".

Zebranie przebiegło w miłej i profesjonalnej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy przybyłym przedstawicielom i gościom.