Dokładnie 100 lat temu, po 123 latach zaborów odzyskaliśmy wolność.

Dokładnie 100 lat temu, po 123 latach zaborów odzyskaliśmy wolność.

Życzymy poczucia dumy i radości z posiadania tak wielkiego daru, jakim jest WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ. Umiejętności cieszenia się i przeżywania tego święta w zgodzie i szacunku do innych ludzi. Świętujmy razem w tą piękną rocznicę .