Bank dołączył do BAKCYLA

Bank dołączył do BAKCYLA

BAKCYL czyli Projekt "Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży"

Projekt BAKCYL to stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

Serdecznie zapraszamy szkoły zainteresowane przeprowadzeniem tego typu lekcji.

telefon 32 476 30 67 wew. 132

Patronatem programu są między innymi: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwa Finansów, oraz Związku Banków Polskich.

Więcej informacji: http://bakcyl.wib.org.pl/

logoyt